Tietosuoja

Rekisteri

Nimi: Sipulimedia Oy:n asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä: Sipulimedia Oy
Osoite: Levysepänkatu 9, 
04440 Järvenpää
Y-tunnus: 3021343-7
Yhteyshenkilö: Jani Helkiö
Puhelin: 040 717 8217
Sähköposti: info@sipulimedia.fi

Oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi, esimerkiksi tarjousten tekoa, yhteydenpitoa, laskutusta ja mahdollisten ongelmatilanteiden käsittelyä varten. Yhteystietoja voidaan käyttää myös markkinointiin, jos tietojen luovuttajalta on saatu markkinointilupa.

Käsiteltävät tiedot

Asiakasrekisteriin tallennettavia, henkilötiedoiksi luettavia tietoja voivat olla mm. etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite, asema yrityksessä ja tiedot tilatuista palveluista. Evästeiden avulla voidaan tallentaa tietoa esimerkiksi IP-osoitteista, selatuista sivuista ja sivustokäynnin kestosta.

Tietolähteet

Henkilötietoja voidaan vastaanottaa asiakkaan ottaessa yhteyttä puhelimitse, postitse, sähköpostitse, tällä sivustolla sijaitsevan yhteydenottolomakkeen tai Sipulimedia Oy:n sosiaalisen median kanavien kautta. Tietoja voidaan kerätä myös henkilökohtaisista tapaamisista, tapahtumista tai asiakkaan muulla tavalla luovuttaessa tietojaan.

Tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Poikkeuksia voivat olla esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö asiakkaan hyväksymänä tai esimerkiksi riitatilanteet, joissa asiakkaan tiedot voidaan luovuttaa perintätoimistolle. Tietoja ei luovuteta EU-/EEA-alueen ulkopuolelle, elleivät lailla perustellut viranomaissyyt tähän velvoita.

Tietojen säilytys

Kaikkien henkilötietojen säilytyksessä ja käsittelyssä noudatetaan äärimmäistä huolellisuutta. Sähköisessä muodossa tallennettujen tietojen säilytys tapahtuu joko salasanoin ja palomuurein suojattujen päätelaitteiden muistissa tai kotimaisilla, palomuurein ja salasanoin suojatuilla palvelimilla. Tietoja käsittelee vain tehtäviensä puolesta siihen oikeutettu henkilö.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteriin tallennetulla henkilöllä on lakisääteinen oikeus tarkistaa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa ja tarvittaessa pyytää tietojen oikaisua tai korjaamista.

Poisto-oikeus

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on "oikeus tulla unohdetuksi" eli pyytää kaikkien tietojensa poistamista. Vaihtoehtoisesti rekisteröity voi myös vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista.

Oikaisupyynnöt

Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista, korjaamista tai poistoa kirjallisesti. Pyyntö tulee lähettää osoitteseen Sipulimedia Oy, Levysepänkatu 9, 04440 Järvenpää. Rekisterinpitäjä voi pyytää oikaisupyynnön lähettäjää todentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä sitoutuu käsittelemään pyynnöt viimeistään (1) yhden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Aika toimia

Oletko valmis tehostamaan markkinointiasi?
Soita, lähetä sähköpostia tai täytä yhteydenottolomake
ja homma lähtee käyntiin! 
OTA YHTEYTTÄ
cloud-uploaddatabasetrashenvelopeexitlicenselaptop-phonechart-barscheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram